Privacy Policy

Logo Seats and Sofas

Seats and Sofas (Seats and Sofas N.V.) gebruikt uw gegevens voor de levering van producten, haar dienstverlening en om klanten van haar (nieuwe) producten en/of diensten op de hoogte te houden en die van partners en andere zorgvuldig geselecteerde organisaties. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres intrekken. In beide gevallen kunt u een brief sturen naar Seats and Sofas N.V., T.a.v. Dataverwerking, Autloei 55, 2260 Wommelgem.

Deze Privacy Policy wordt regelmatig bijgewerkt om de eventuele veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kunt u aan de datum die er boven staat zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in deze Privacy Policy aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al uw gegevens. Als u onze website bezoekt, gaat u akkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van deze Privacy Policy. Als u in de toekomst deze website bezoekt en de Privacy Policy gewijzigd is, gaat u akkoord met de gewijzigde versie van de Privacy Policy. We behouden ons het recht voor om de Privacy Policy ten alle tijde te wijzigen.

E-mail van Seats and Sofas wordt uitsluitend verstuurd als u ons uw e-mailadres hebt gegeven en als u aangegeven hebt het op prijs te stellen om op deze manier informatie van ons te ontvangen. Daarnaast wordt er eveneens email verstuurd ter bevestiging van het aangaan en/of wijzigen van een koopovereenkomst.

Het gebruiken en/of reproduceren van foto’s, logo’s en overig beeldmateriaal, alsmede namen, teksten en/of overige informatie uit deze website is op geen enkele wijze toegestaan.

Het handelsmerk ‘Seats and Sofas’ – of daar direct van afgeleide namen – zijn Europees beschermde merknamen en mogen op geen enkele wijze gebruikt worden door zowel bedrijven als particulieren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf via onze afdeling Juridische Zaken.

Het logo van Seats and Sofas – zoals bovenstaand afgebeeld – en/of delen van het betreffende logo zijn Europees beschermde beeldmerken en mogen op geen enkele wijze gebruikt worden door zowel bedrijven als particulieren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf via onze afdeling Juridische Zaken.